warmtescan

*

Tarieven zijn inclusief 21 % BTW

 

Voorrijdkosten:

  • Gemeente Utrecht: inclusief
  • Tot 50 km totale reisafstand vanaf Utrecht = € 25,-
  • > 50km totale reisafstand = €0,50 /km

Energieadvies + warmtescans:

  • Gemeente Utrecht. woningen <175 m2 zoals genoemd
  • Woningen > 175 m2 en buiten de gemeente Utrecht op aanvraag.

Combinatiekorting van € 25,- mogelijk bij combi Energieadvies en Warmtescan tijdens 1 afspraak

 

Trajectbegeleiding op uurtarief: €95,-/ uur 

Van Meel Duurzaam Wonen heeft certificering van het Infrared Training Center (ICT) voor basis en bouwkundige thermografie.

 

Bij de warmtescan worden met een infrarood warmtebeeldcamera kleurenfoto’s gemaakt van uw woning. Door de kleuren wordt o.m. aangegeven op welke locaties warmte naar buiten ontsnapt. Het betreft een kwalitatief onderzoek waarmee afwijkingen en locaties van de afwijkingen bepaald worden. De warmtebeelden geven u een visueel inzicht en overzicht van het warmteverlies door de buitenschil van uw woning via een vergelijking tussen de gemeten objecten. Warmtebeelden zijn een hulpmiddel om bijvoorbeeld gerichte isolatie-/ en kierdichtingsmaatregelen te kunnen nemen waarbij op veilige afstand gemeten wordt en de constructie intact blijft. Mogelijk vanaf buitenzijde en ter aanvulling ook vanaf de binnenzijde. De warmtebeelden worden voor u verwerkt in een rapportage en voorzien van een korte toelichting over de mogelijke achterliggende oorzaak. Ook goed inzetbaar in combinatie met een energieadvies voor het verkrijgen van een visueel beeld van de huidige situatie en een overzicht aan mogelijke verduurzamingsmaatregelen voor de toekomstige situatie. 

Met warmtebeelden krijgt u inzicht in bijvoorbeeld isolatieproblemen, luchtlekken, thermische bruggen als ook vochtproblemen. Isolatieproblemen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld samengedrukt, verschoven of verouderd en bros geworden isolatiemateriaal of onkundig vakmanschap. Luchtlekken worden veroorzaakt door bijvoorbeeld natuurlijke drukverschillen veroorzaakt door een temperatuurverschil tussen buiten en binnen of tussen verschillende ruimtes of verdiepingen, winddruk of door holle ruimtes in de gebouwschil en vinden plaats via scheurtjes, ontbrekende isolatie of slecht afgedichte aansluitingen. Thermische bruggen worden veroorzaakt door constructiefouten of geometerie waarbij het buitenoppervlak groter is dan binnen. Vochtproblemen worden veroorzaakt door daklekkage, leidinglekkage of ventilatieproblemen. Ook verschil in thermische traagheid tussen materialen wordt met warmtebeelden aangetoond. 

 

Temperatuurpatronen op de objecten worden met infraroodbeelden zichtbaar gemaakt worden voor nadere analyse. Warmte is thermische energie. Bij een temperatuurverschil tussen materialen wordt warmte overgedragen. Warmteoverdracht vindt plaats door geleiding, stroming en straling (conductie, convectie en radiatie).  Ook bij verdamping (condensatie) komt warmte vrij. De gemeten infrarode straling bestaat uit elektromagnetische golven opgebouwd uit afgegeven, doorgelaten en gereflecteerde straling (emissie, transmissie en reflectie). De hoeveelheid straling afkomstig van het object is afhankelijk van het oppervlakte materiaal. Een infraroodbeeld is een warmteweergave en geen temperatuurweergave. Temperatuur is enkel een toestand op een bepaald moment. 

 

Het weer speelt een grote rol bij warmtescans. Een temperatuurverschil van 15 graden tussen binnen en buiten is het meest gunstig, een verschil van minimaal 8 graden is noodzakelijk. De periode tussen circa november en maart is daarom het meest geschikt. Voor het beste resultaat dienen alle ruimtes in de woning ook tijdelijk goed verwarmd te worden om een zo groot mogelijk temperatuurverschil te kunnen bereiken. Ook het moment van de dag is van belang. Zon, wind, regen en mist kunnen voor afwijkende metingen zorgen. Een droge, windstille, bewolkte koude dag of foto’s voor zonsopkomst zijn daarom vaak het meest geschikt. Een situatie zonder zon en wind op de gevel, geen regen 24 uur voorafgaand aan de inspectie en geen mist zorgen voor het beste inzicht. Goede weersomstandigheden tijdens een warmtescan zijn helaas niet altijd goed te plannen.