Energielabel

Tarieven Energielabel

 • Tarieven inclusief 21 % BTW 
 • De basistarieven zijn gebaseerd o.b.v. een visuele woningopname, exclusief eventueel bijkomende meerwerkkosten voor bijvoorbeeld koeling/airco, verbouwing of complexe bouwkundige of installatietechnische situaties (zie onder)
 • De prijs voor het energielabel wordt vooraf met u afgestemd, en achteraf in overleg met u aangepast o.b.v. de woningopname en eventuele aangeleverde gegevens.
 • Tarieven per 1/2/2024
 • Kortingsmogelijkheid bij aanleveren gemaatvoerde plattegronden vóór woningopname op aanvraag
 • Van Meel Duurzaam Wonen is ook vindbaar via EP-energielabels
 • Prijzen inclusief voorrijdkosten
 • Vermelde prijs = basisprijs energielabel PLUS € 175,- voor basis energieadviesrapportage  MIN  € 300,- gemeentelijke subsidie 
 • In de gemeente Utrecht kunt u bij woningverkoop, ter stimulering van woningverduurzaming door de toekomstige kopers, gebruik maken van een gemeentelijke subsidie van € 300,- voor een energielabel + energieadviesrapportage (in samenwerking met Energiepaleis)
 • Subsidie kan aangevraagd worden door eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen, of van grondgebonden woningen die opgedeeld zijn in maximaal 3 appartementsrechten (ook de Vereniging van Eigenaars (VvE) van een grondgebonden gesplitste woning mag de aanvraag doen)
 • De basisprijs voor het energielabel wordt na oplevering aan u gefactureerd + €175,- voor de energieadviesrapportage (facturatie via Energiepaleis). 
 • De subsidie van €300,- (voor energielabel + energieadviesrapportage) kunt u achteraf eenvoudig aanvragen bij de gemeente Utrecht. Hiervoor is naast de factuur voor het energielabel en advies, enkel een door verkopende en aankopende partij getekend overdrachtsformulier nodig.
 • Subsidievoorwaarden gemeente Utrecht: https://pki.utrecht.nl/Loket/product/90e47ed6a7abb337b6605bcfd6eb35a
 • Voor woningen buiten de gemeente Utrecht
 • Voorrijdkosten tot 50 km totale reisafstand vanaf Utrecht = € 25,-
 • Voorrijdkosten > 50km totale reisafstand = €0,50 /km

Eventuele bijkomende kosten

 • Een energielabel wordt in basis opgesteld door middel van een visuele woningopname. Hierbij wordt de woning visueel doorgelopen, alle zichtbare bouwkundige en installatietechnische informatie wordt hierbij opgenomen. Enkele vanzelfsprekende facturen, offertes en verbouwingsfoto’s kunnen uiteraard wel worden opgenomen.
 • Bij grootschalige verbouwingen kan de visuele woningopname aangevuld worden met informatie over de woning waarmee woningverbetering kan worden vastgesteld. Hoe meer woninginformatie bekend is, hoe nauwkeuriger het energielabel kan worden opgesteld, en hoe realistischer en hoger het energielabel zal zijn. Vaak is toegepaste isolatie bijvoorbeeld niet zichtbaar, waardoor conform de rekenmethodiek conservatief moet worden uitgegaan van de basiseigenschappen tijdens het bouwjaar van de woning, met een lager energielabel tot gevolg. Met aanvullende gegevens (zoals bijvoorbeeld offertes, facturen en verbouwingsfoto´s) kan de woningverbetering vaak wel bewezen worden, met mogelijk positief gevolg voor het label. Dit vraagt om meer uitwerkingstijd.  Bij de uitvoering van een grootschalige verbouwing of renovatie wordt een meerprijs gerekend van €100,-.
 • Aanwezigheid van koeling/ airco vraagt om meer uitwerkingstijd. Bij de aanwezigheid hiervan wordt een meerprijs gerekend van €50,- per klimaatinstallatie.

Aanvraagformulier

  Naam

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Reden aanvraag energielabel

  Interesse in basis energieadviesrapportage (subsidie gemeente Utrecht € 250,- i.c.m. energielabel)

  Grootschalig verbouwd/ renovatie

  Koeling/airco aanwezig

  Complexe bouwkundige of installatietechnische situatie

  Voorkeur moment woningopname dag
  geen voorkeurmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdag/zondag (in overleg 150%)

  Voorkeur moment woningopname dagdeel
  geen voorkeurochtendmiddagavond (in overleg 150%)

  Spoed opdracht (woningopname energielabel gewenst binnen 1 week na aanvraag)

  WONINGGEGEVENS

  Bouwjaar

  Type woning

  Locatie appartement/ studio (anders n.v.t.)

  Verdieping appartement/ studio (anders n.v.t.)

  Aantal verdiepingen woning

  Inschatting vloeroppervlakte (m2)

  Bij Van Meel Duurzaam Wonen terecht gekomen via

  Eventuele aanvullende opmerkingen

  Informatie

  Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig uw woning is. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke bouwkundige aard van de woning en de aanwezige gebouwgebonden installaties op het moment van opname. Gezinssamenstelling en gedrag zijn bijvoorbeeld wel in het energielabel opgenomen, maar dan middels standaardwaarden (standaardomstandigheden). Het energielabel wordt opgesteld en gegenereerd conform de hiervoor geldende procedures. Hier komt geen mening en/of subjectiviteit van mijn kant aan te pas.

   

  Het uiteindelijke energielabel bevat de weergave van de energieprestatie van je woning, zoals het op dat moment feitelijk is. Het energielabel is opgesteld en gegenereerd conform de hiervoor geldende procedures. Hier komt geen mening en/of subjectiviteit van mijn kant aan te pas.

  Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf het moment van afgifte, mits in tussentijd geen grote verbouwingen of aanpassingen hebben plaatsgevonden die de energieprestatie van de woning beïnvloeden.

   

  Via onderstaande websites kunt u aanvullende informatie vinden over het energielabel:

  https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/bestaande-bouw/energielabel-woningen

  Historie

  In 2008 is het energielabel voor woningen gelanceerd. (EPA-advies, of Energie Prestatie Advies).

  Tussen 2008 en 2015 is minimaal gehandhaafd op het hebben van een energielabel.

  Per 2015 is het hebben van een energielabel van je woning wettelijk verplicht, voordat je de woning mag verkopen of verhuren.

  Per 2021 wordt een energielabel opgesteld door gecertificeerd adviseur

   

  Rekenmethode (NTA 8800)

  Tot voor kort kon je zelf online het energielabel van je woning opgeven. Dit systeem was niet waterdicht, fraudegevoelig en heel beperkt met slechts ca. 15 opnamepunten. Per 1 januari 2021 is het proces door de overheid gewijzigd. Een gecertificeerd adviseur komt nu voor u de woning opnemen, werkt deze uit in een softwareprogramma en registreert het energielabel. Het opmaken van een energielabel gebeurd op basis van ca. 150 opnamepunten, waardoor uw energielabel de aangetroffen ware situatie sterk benadert en u inzicht krijgt in de energiezuinigheid van de woning.

  De methode is vastgesteld in het Nederlandse Bouwbesluit en sluit aan op de Europese regelgeving omtrent het bepalen van energieprestaties van gebouwen.


  Werkwijze

  • Stap 1a: Aanvraag energielabel 

  Via e-mail, telefoon of aanvraagformulier website.

  Minimaal benodigde gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

  Aanvullende gegevens, niet noodzakelijk bij aanvraag:

  • Bouwjaar
  • Woningtype
  • Woningoppervlakte
  • Gevonden via
  • Uw beschikbaarheid
  • Uw voorkeur voor moment woningopname (Over het algemeen ben ik beschikbaar op maandochtend, woensdagochtend en donderdag. Overige dagen op aanvraag)
  • Beschikbaarheid extra bouwkundige en installatietechnische woninginformatie (ja/nee)
   1. Inmeting woning; meetrapport makelaar
   2. Bouwtekeningen (plattegronden, aanzichten, doorsnedes, details); van oorspronkelijke bouwjaar en van verbouwingen.
   3. Kwaliteitsverklaringen of uitgevoerde offertes en facturen van installaties (Bijvoorbeeld verwarming, koeling, ventilatie, zonnepanelen etc.)
   4. Kwaliteitsverklaringen of uitgevoerde offertes en facturen aan bouwkundige thermische schil zoals gevels, daken, kozijnen, ramen, deuren, glas. (Bijvoorbeeld spouwmuurisolatie of isolatieglas.)

  Hoe meer woninginformatie bekend is, hoe nauwkeuriger het energielabel kan worden opgesteld en hoe realistischer het energielabel zal zijn.

  Stap 1b: Offerte en voorstel datum woningopname

  Op basis van de woninggegevens uit uw aanvraag stuur ik u per e-mail een offerte en doe ik een voorstel voor datum woningopname.

  Daarbij vraag ik u om, indien beschikbaar, bouwkundige en installatietechnische woninginformatie  toe te sturen.


  Stap 1c: Uw akkoord

  U stuurt u mij per e-mail:

  • Een bevestiging van akkoord voor opdracht
  • Bevestiging of tegenvoorstel datum woningopname.
  • Beschikbare woninginformatie bouwkundige en installatietechnische gegevens (minimaal 2 dagen voor aanvang van de woningopname)

  Stap 1d: Opdrachtbevestiging

  Via e-mail ontvangt u een bevestiging van de gemaakte afspraken.

  Stap 2. Uitvoering woningopname

  U kunt over het algemeen uitgaan van een opnametijd van gemiddeld 1,5 uur. Een en ander uiteraard afhankelijk van woningtype, grootte,

  complexiteit en gezelligheid. Voor het opnemen van de woning, is op een veilige manier toegang nodig tot alle ruimtes in de woning. Indien de veiligheid niet volledig gegarandeerd kan worden, wordt de betreffende onveilige ruimte niet opgenomen.  De woning wordt uitsluitend visueel, dus non-destructief, opgenomen. Zaken die niet (goed) zichtbaar en/of vast te stellen zijn, kunnen niet meegenomen worden in de totstandkoming van het energielabel. In deze gevallen worden hiervoor, conform de voorgeschreven methodiek, forfaitaire waarden gehanteerd.


  Stap 3: Uitwerken energielabel

  Na de woning-opname, verwerk ik de verkregen gegevens tot een concept energielabel in een hiervoor gecertificeerd software programma. Dit
  wordt daarna door een hiervoor gecertificeerde instelling gecontroleerd en geregistreerd tot een definitief energielabel. Dit proces bevat een
  afhankelijkheid van een derde partij en dit kan ongeveer een week tijd in beslag nemen. In de praktijk bedraagt dit proces veelal slechts enkele dagen.


  Stap 4: Toezenden energielabel en facturatie

  Zodra ik het definitieve energielabel van de certificatie instelling heb ontvangen, stuur ik het naar u toe en ontvangt u het definitieve energielabel van de woning. Bij de mail met het definitieve energielabel, ontvangt u ook de factuur van mijn werkzaamheden. Het totale factuurbedrag komt overeen met de

  akkoord bevonden offerte.


  Stap 5: Betaling factuur

  Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zoals vermeld op de factuur.


  Algemene voorwaarden

  Op de diensten met betrekking tot het energielabel zijn de algemene voorwaarden van Van Meel Duurzaam Wonen van toepassing. Deze kunt u vinden via de link onderaan op deze website.