isolatie advies

Een isolatie advies betreft een advies aan huis bestaande uit een keukentafelgesprek over de isolatie van uw huidige woning, het ervaren comfort en mogelijke isolatieverbeteringen aan de woningschil (kruipruimte, begane grond vloer, gevel, gevelopeningen, dak en kierdichting), gevolgd door een rondgang door de woning. In totaal zal het bezoek ca. 1 uur duren. Het resultaat van het bezoek bestaat uit een mondeling en schriftelijk advies waarmee u overzicht krijgt in de globale kosten, besparingen en terugverdientijd per maatregel.